?>

První zmínky o Rašovce, staré české zemědělské obci, jsou uváděny v Zemských deskách roku 1537.

Název obce Rašovka pochází od slova rašiti, protože v jarních měsících dochází k prudkému tání sněhu vlivem sluneční expozice a příroda ožívá dříve a rychleji než v okolí.

Toho si byla dobře vědoma Františka Lanková, která zakoupila pozemek na jihozápadní stráni s cílem vybudování kostela a hřbitova.

Kostel byl postaven z příspěvků místního zemědělského obyvatelstva, ale především mecenášky, bezdětné obchodnice s máslem a zemědělskými produkty, p. Marie Brožové. Vysvěcen byl 25. září 1932 sv. Antonínu Paduánskému a je dodnes přístupný. K tomuto datu se váže i každoroční křesťanský svátek posvícení, který připadá na poslední neděli v září. Za zmínku stojí i tradiční pouť na Rašovce, která se koná vždy o víkendu v týdnu svátku Svatého Antonína Paduánského, tj. 13. června.