?>

Na Rašovce  se nachází jeden z nejkrásnějších památných stromů v Libereckém kraji. Javor klen, o obvodu kmene 665 cm ve výšce 130 cm nad zemí, byl vysazen jako strom – strážce u jednoho z největších statků – bývalého hospodářství „U Kotků“, kdysi rychta s hospodou „U Gavora“, o jejíž existenci svědčí již písemné prameny z roku 1850.

Výraznou péči věnoval javoru p. Milouš Kvaček, která přispěla k zachování symbolu přírodní památky na Rašovce. Dle slov fotbalového experta mu odměnou za péči byla pevná vůle, sebedůvěra, síla, odvaha a pocit jistoty, které mu strom předával v každém ročním období až do konce vlastního života.

Strom je typickou dřevinou podhůří a opadavých horských lesů střední Evropy.

Název: Klen u gavora (Kotků)

Evidenční číslo: 505034.1/1

Katastrální území: Rašovka

Parcela č.: 258

Dřevina: ACER PSEUDOPLATANUS

Vlastník: Malá Iveta

Zpřesněná lokalizace: jižně od stavení Rašovka 9, bývalé rychty a hospody U Gavora

Obvod kmene: 665 cm

Rok měření: 2002

Význam: dřevina významná svým růstem, krajinná dominanta, součást památky, estaticky významný strom