?>

Kostel sv. Antonína, byl postaven na jihozápadní stráni bývalé obce Rašovka. Pozemek pro stavbu zakoupila na počátku velké hospodářské krize v roce 1928 paní Františka Lanková ze zemědělské usedlosti č. p. 16 s hostincem „V Trnčí“. Kostel byl postaven z příspěvků místního zemědělského obyvatelstva, ale především mecenášky – bezdětné obchodnice s máslem a zemědělskými produkty paní Marie Brožové. Římskokatolický kostel byl vysvěcen 25. září 1932 sv. Antonínu Paduánskému. Jedná se o jeden z nejnovějších, dodnes přístupných kostelů, v Libereckém kraji. Mše svaté jsou slouženy v letním období každou 1.  neděli v měsíci od 15 hod. a svatoantonínská pouťová mše 2. červnovou neděli.

Místní hřbitov, který je nyní součástí farnosti Dlouhý Most, v jehož středu kostel stojí, je místem posledního odpočinku především obyvatel z Rašovky, Šimonovic, Bystré, ale i Proseče pod Ještědem.