Foto – Matyáš Gál

Rašovka je osada, místní část Šimonovic v okrese Liberec. Nachází se v oblasti Ještědsko-kozákovského hřbetu ve vzdálenosti 5,5 kilometru jihovýchodním směrem od Ještědu.

Název obce Rašovka pochází od slova rašiti, protože v jarních měsících dochází k prudkému tání sněhu vlivem sluneční expozice a příroda ožívá dříve a rychleji než v okolí.

První zmínky o Rašovce, staré české zemědělské obci, jsou uváděny v Zemských deskách roku 1537.  V objektu číslo popisné 20 pocházejícím z roku 1845 bývala v 19. století rychta, škola a hospoda. V domě se z této doby zachovala podkrovní místnost a hospodářská část spolu se sochou svatého Floriána z pískovce. Před domem číslo popisné 13 se nachází kaple se zvonicí vybudovaná během první poloviny 19. století.

Začátkem 20. století zakoupila Františka Lanková pozemek na jihozápadní stráni s cílem vybudování kostela a hřbitova.

Kostel byl postaven z příspěvků místního zemědělského obyvatelstva, ale především mecenášky, bezdětné obchodnice s máslem a zemědělskými produkty, p. Marie Brožové. Vysvěcen byl 25. září 1932 sv. Antonínu Paduánskému a je dodnes přístupný.

K tomuto datu se váže i každoroční křesťanský svátek posvícení, který připadá na poslední neděli v září. Za zmínku stojí i tradiční pouť na Rašovce, která se koná vždy o víkendu v týdnu svátku Svatého Antonína Paduánského, tj. 13. června.

V roce 1894 byla v Rašovce postavena jednotřídní škola. Stavba se nachází v nadmořské výšce 559 metrů a je tak nejvýše položenou na Českodubsku. Na vzniku školy má zásluhu spisovatelka Karolina Světlá. Mezi roky 1909 a 1924 ve škole učil Josef Technik, strýc rozhlasového reportéra a spisovatele (Mlýn na ponorné řece) Alfreda Technika. Josefovým synem, který se v Rašovce roku 1913 narodil, byl český architekt, pedagog a autor knih pojednávajících o Liberci a Českému Dubu Svatopluk Technik.

Od roku 1961 se do té doby samostatná osada Rašovka stala součástí Šimonovic a v polovině roku 1980 spolu se Šimonovicemi přešla pod Dlouhý Most. Od 1. ledna 1986 již ovšem opět patřila pod Šimonovice, tvořila však spolu s nimi součást města Liberec a přestala se jako část obce uvádět.

Tento stav se změnil na počátku roku 2010, kdy zapříčiněním Ing. Josefa Lanka znovu začala tvořit zvláštní část Šimonovic.

0

obyvatel v r. 2021

0 ha

rozloha

+- 0 m

nad mořem